Дигитално земеделие

digital.rekolta.bg е амбициозен проект, който има за цел да улесни менажирането в земеделието. Клишето, че „дигиталното земеделие е бъдещето“ носи в себе си много истини, които тепърва ще бъдат прилагани в земеделския бизнес. Без съмнение IT технологиите могат да добавят стойност към продуктите, да намалят разходите и да спестят време и усилия.

Към момента digital.rekolta.bg предоставя възможност напълно безплатно да се филтрират всички разрешени за продажба от Българска агенция по безопасност на храните препарати за растителна защита. БАБХ публикува и актуализира каталог с препаратите и в дигиталният ни портал всеки земеделец може да направи лесна справка за това кой е най-подходящия за него ПРЗ.

Като част от digital.rekolta.bg екипът ни е разрабпотил е подробни, свръх детайлни калкулатори за изчисляване на приходите, разходите и печалбата при отглеждане на пшеница, рапица, царевица и слънчоглед. Земеделските предприемачи могат да въведат разходите си за семена, торове, гориво, ПРЗ, амортизация, работна ръка и рента, както и приходи от продажба и доплащания. Напълно безплатно всеки може да направи сметка на бизнеса си предварително, за да може да прецени къде да увеличи или намали инвестицията си.