За нас

Ние помагаме за модернизиране на българското земеделие

Агро бизнесът и модерните технологии вървят ръка за ръка.

Печалба 100%
Добив 100%
Намаляване на рисковете 100%

Изполвайте „Мрежата“, за да повишите вашите резултати чрез устойчиво екологично развитие.

Дългосрочно развитие

Гарантиране на бъдещите икономически резултати.

Екология

Запазване на чистата земя и околна среда чрез доказани екологични методи

Разнообразни възможности

Всеки производител има шанса да извлече максимални ползи от земята, която обработва

нашите проекти

digital.rekolta.bg

Безплатни калкулатори за изчисляване на приходите и разходите при отглеждане на пшеница, рапица, царевица и слънчоглед.

Каталог на всички препарати за растителна защита с разрешение за продажба в България.

Посетете digital.rekolta.bg

нашите проекти

Новини

агро информация

Бъдете в течение на най-новото от агро сектора

Обяви

земеделски обяви

Свържете се бизнеса си с други земеделци

Финанси

кредити за земеделие

Намерете финансиране за идеите си в земеделието